แม่บ้าน ทำความสะอาด

หน้าที่

  1. ทำความสะอาดห้องพัก และบริเวณส่วนกลางในโรงแรม
  2. ทำงานรอบบ่าย 13:00-21:00

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง หรือ ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. รักความสะอาด
  3. มีวินัย รับผิดชอบต่อหน้าที่
  4. หากมีประสบการณ์การทำความสะอาดในห้องพักในโรงแรมมาก่อน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Apply Online

ประถม     มัธยม     อนุปริญญา     ปริญญาตรี    
ทันที     15 วัน     30 วัน    
ได้     ไม่ได้    

(*) จำเป็นต้องกรอกข้อมูล