แคชเชียร์ห้องอาหาร

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 18-45 ปี
  2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
  3. พูดภาษาอังกฤษหรือจีน หรือมาเลย์ได้
  4. หากปีประสบการณ์ทำงานในการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. อัธยาศัยดี บุคลิกภาพดี