แคชเชียร์ห้องอาหาร

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิงหรือชาย อายุ 18-45 ปี
 2. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
 3. พูดภาษาอังกฤษหรือจีน หรือมาเลย์ได้
 4. หากปีประสบการณ์ทำงานในการขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. อัธยาศัยดี บุคลิกภาพดี

พนักงานต้อนรับส่วนหน้า (Receptionist)

คุณสมบัติ

 1. อายุ 18-45 ปี
 2. บุคลิกดี มีใจรักบริการ
 3. มีความซื่อสัตย์ ขยัน และอดทน
 4. สามารถทำงานเป็นกะได้
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้
 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ มาเลย์ หรือ จีนได้